Aktuality Institut Studium Přihláška Technické
zabezpečení
Věda, spolupráce, Erasmus+ Dokumenty Kontakty
ART & DESIGN INSTITUT na Facebooku ART & DESIGN INSTITUT na Instagramu ART & DESIGN INSTITUT na YouTube CZ EN


Multimédia

předmět MULTIMÉDIA
 

přednášející, zkoušející

MgA. Nicky Shushulov, Ph.D. - Multimediální grafický design

MgA. Jan Petrov - 3D grafika a vizuální efekty (VFX)

 
 

stručná anotace

Kreativní obor multimédia je zaměřený na neustále se rozšiřující oblast digitální grafiky a její využití v praxi. Cílem studia je získat schopnost kreativní tvorby komplexního multimediálního projektu pomocí pochopení současného grafického designu a typografie, animace a videa, 3D grafiky, postprodukce a VFX (vizuální efekty).

Přednášky jsou zaměřené na výuku grafických programů a jejich následného praktického využití.
Grafický design: Adobe Illustrátor, Adobe Indesign, Adobe Photoshop
Motion grafika a kinematografie: Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects
3D grafika a VFX: Cinema 4D a ZBrush

     
osnova předmětu 1. semestr Základy grafického designu a typografie.
2. semestr Estetika a uplatnění grafického designu / Základy digitální animace a videa.
3. semestr Základy 3D grafiky.
4. semestr Základy 3D animace, vizuálních efektů a postprodukce.
5. semestr Teoretická část komplexního multimediálního BA projektu.
6. semestr Praktická část komplexního multimediálního BA projektu.

MULTIMEDIÁLNÍ GRAFICKÝ DESIGN

V 1. semestru je předmět zaměřen na seznámení se se základy grafického designu a typografie.

Program je rozdělen do 3 tématických okruhů:

 1. Obraz, grafická kompozice, osvojení principů používání barev jako vyjadřovacího prostředku
  v grafickém designu.
 2. Seznámení se a pochopení základních pravidel při používání písma a typografie.
 3. ​Základy vizuálního stylu a pochopení tvorby plakátu a grafického layoutu.


Teoretická část výuky spočívá v seznámení se a prohlubování znalostí programů Adobe pro bitmapovou a vektorovou grafiku. Jednotlivá témata jsou zkoumána prostřednictvím různých tvůrčích úkolů, které na principu hry a experimentu mají za cíl ve studentovi vzbudit kreativní přístup při osvojování si těchto komplexních znalostí.

Ve 2. semestru obsah studia navazuje na pochopení základů grafického designu jako estetického a komunikačního systému fungujícího v digitálním prostředí. Studentská práce se zaměřuje na prohlubování znalostí problematiky grafického layoutu a jeho využití v tiskovém a digitálním formátu a jednoduchých webových prezentacích. Zároveň se studenti seznámí se základními principy krátké digitální animace a videa.

Program je rozdělen do 3 tématických okruhů:

 1. Oblasti typografie a jejího využití v různých grafických layoutech.
 2. Základní principy jednoduché animace, pochopení postupů při tvorbě animovaného plakátu
  a banneru.
 3. Seznámení se se základy tvorby jednoduchého videa nebo motion grafiky.

V průběhu výuky se studenti učí pochopit principy vizuálního myšlení a postupně se seznámí se základními principy grafického designu aplikovaných do různých médií, stejně tak i se základy jednoduché animace a videa. Student bude moci všechny teoretické znalosti ihned aplikovat ve svém konkrétním tvůrčím projektu.

Osnova výuky:

 1. Zásady vizuální kompozice.
 2. Teorie barev, barevné systémy a jejich využití v grafickém designu.
 3. Pochopení základních pravidel při používání písma a typografie, textová a obrazová kompozice.
 4. Základy navrhování vizuálního stylu a estetiky plakátu.
 5. Osvojení základů grafického layoutu do různých digitálních i tiskových formátů.
 6. Základní principy tvorby jednoduché animace, pochopení postupů při tvorbě animovaného plakátu a banneru.
 7. Základy tvorby jednoduchého videa nebo motion grafiky.

Studenti 1. ročníku ateliéru MM se seznámí s nejdůležitějšími programy pro tvorbu 2D grafického designu, animace a videa z Adobe Creative Suite. Výuka jednotlivých témat není striktně rozdělena do dvou semestrů, tematické okruhy se prolínají a úzce spolu souvisejí.

3D GRAFIKA A VIZUÁLNÍ EFEKTY (VFX)

Ve 3. semestru je předmět zaměřen na základy 3D grafiky. Cílem je pochopit pravidla, zákonitosti a principy digitálního prostoru a dostupných nástrojů v rámci CG produkce.

Teoretická část výuky pokryje hlavní pracovní úkony vycházející z přirozené posloupnosti běžněužívaného pracovního postupu. Jmenovitě to jsou:

 1. Modelování
 2. UVW Mapování
 3. Texturování
 4. Svícení / kamera
 5. Simulace materiálů
 6. Sculptování
 7. Renderování / výstup

Praktická část uplatňuje nabyté vědomosti při tvorbě vlastních projektů na dané téma a tím je proměňuje v reálné zkušenosti v oboru 3D grafiky a VFX. Výuka probíhá v programu Cinema 4D a ZBrush.

Ve 4. semestru výuka využívá získaných dovedností a posouvá nástroje a techniky 3D grafiky do oblasti vizuálních efektů (VFX). Prvním vstupem do této oblasti bude úvod do 3D animace. Následovat bude výuka zaměřená na propojení CG elementů s reálným videem (plate), dále umění kompozice a aplikace postprodukčních efektů. Teoretická i praktická výuka je nedílnou součástí úspěšného pochopení základů vizuálních efektů (VFX). Výuka bude zaměřena na práci v programech Cinema 4D, ZBrush, Adobe After Effects a Adobe Premiere Pro.

Osnova výuky:

 1. Základy 3D grafiky (Cinema 4D, ZBrush).
 2. Základy 3D animace (Cinema 4D).
 3. Rendering, kompozice (Cinema 4D, Adobe After Effects).
 4. Editace video souborů - střih, klíčování, color grading (Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects).

Studenti 2. ročníku ateliéru MM se seznámí se základními principy a programy pro tvorbu 3D grafiky a vizuálních efektů (VFX), které budou moci uplatnit v praxi. Výuka jednotlivých témat není striktně rozdělena do dvou semestrů, tematické okruhy se prolínají a úzce spolu souvisejí.

 
 

Zpět