Aktuality Institut Studium Přihláška Technické
zabezpečení
Věda, spolupráce, Erasmus+ Dokumenty Kontakty
ART & DESIGN INSTITUT na Facebooku CZ EN

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

PŘÍJMENÍ, jméno:
Datum narození, místo:
Národnost / státní příslušnost:
Rodné číslo:
(bude sloužit jako variabilní symbol)
u cizinců číslo pasu
Adresa trvalého bydliště:
Adresa současného pobytu:
Mobilní telefon:
E-mailová adresa:
Maturitní zkouška složena dne:
Název a adresa školy:
RED IZO školy:
Obor vzdělání (kód a název):

V případě, že dosud nebylo studium ukončeno maturitou – uveďte datum, kdy dojde ke zkoušce. O výsledku je třeba neprodleně informovat na recepce@artdesigninstitut.cz - Předmět: PŘIHLÁŠKA

Zaškrtněte 2 z 6 kreativních předmětů, o jejichž studium byste měl/a zájem
(tento výběr je orientační)

Výběr 2 kreativních předmětů z 6 - jeden pro 1. rok + druhý pro 2. rok - student tudíž studuje 1. rok jeden z vybraných kreativních předmětů + ten si obohatí ve 2. roce o další + 3. rok je mix obou.
Škola si vyhrazuje právo dle obsazenosti ateliéru změnit pořadí předmětů.

Na základě obdržení řádně vyplněné PŘIHLÁŠKY obdrží uchazeč o studium na jím uvedený mail POZVÁNKU k přijímacím zkouškám. Přijímací řízení proběhne dne 22. března 2019 v prostorách ART & DESIGN INSTITUT. Přihlášku zasílejte do 15. března 2019.

Napište výsledek: 12 - 10 =
(neslouží jako zkouška z matematiky, ale k ochraně údajů)