Aktuality Institut Studium Přihláška Technické
zabezpečení
Věda, spolupráce, Erasmus+ Dokumenty Kontakty
ART & DESIGN INSTITUT na Facebooku ART & DESIGN INSTITUT na Instagramu ART & DESIGN INSTITUT na YouTube CZ EN


VĚDA A VÝZKUM

ART & DESIGN INSTITUT již svojí filozofií a zaměřením vytváří na škole a ve studiu mezinárodní prostředí, které podporuje programy mezinárodní mobility studentů i pedagogů s vybranými zahraničními školami obdobného zaměření – se zvláštním důrazem na maximální kvalitu a efektivitu.

Od roku 2013 je škola členem EUNIS (European UNiversity Information Systems je evropská nezávislá akademická organizace, která sdružuje právnické osoby zabývající se vývojem, zaváděním a údržbou informačních systémů na evropských vysokých školách).

Evropská komise udělila ADI ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2014 - 2020 v roce 2015 - a to již po I. roce fungování školy!

V témže roce také získala ADI grant z Norských fondů na projekt Marketing of Galleries and Trade of Artworks in the Czech Republic and Iceland.

V rámci spolupráce se zahraničními institucemi – galerie, muzea, bienále, aukční síně – umožní kvalitní a globální orientaci studentů – a to nejen v rámci EU a jejich programů.

Škola svojí koncepcí, která se opírá o úzkou spolupráci s praxí již od samého počátku podporuje studenty v participaci na konkrétních uměleckých projektech. Škola má uzavřeny Smlouvy o budoucí spolupráci s významnými institucemi s působností v oblastech výuky školy - a to nejen pro zabezpečení povinné praxe, ale především pro dlouhodobou spolupráci.

Erasmus

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014–2020 (oproti 2,7 milionu v období 2007–2013). Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok.

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací.

Škola je držitelem ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2014-2020.

Všichni studenti ADI mají možnost se programu Erasmus+ zúčastnit a vybrat si jednu z 16 prestižních evropských univerzit, se kterými má škola partnerskou smlouvu. Podmínkou pro vycestování na pobyt Erasmus+ je řádně uzavřená klasifikace za všechny předchozí semestry.

 

 

Více

Norské fondy - Fondy EHP

Marketing of Galleries and Trade of Artworks in the Czech Republic and Iceland

projekt byl podpořen v rámci fondů EHP a Norských fondů - Program Spolupráce škol a stipendia (CZO7).

Project number - EHP-CZ07-MOP-2-098-2015 

Ve spolupráci s Islandem - Bifröst University spolupracuje ing. Johnová na výše uvedeném projektu, který přináší zajímavé pohledy na specifika v oblastech marketingu a trhu s uměním v rámci ČR a Islandu. Cílem projektu je nejen výměna zkušeností, ale především obohacení erudice studentů v této oblasti.

Více

Partnerské školy Erasmu+

     UNIVERZITA       MĚSTO             OBOR
 

ŠPANĚLSKO

 

 

 1.

Escola d’Art Balear

Palma di Mallorca

Grafický design, ilustrace, fotografie

 2.

Escola d’Art Alcoi

Alcoi

Design

 3.

School of Art

Almeria

Grafika, design

 4.

Escuela de Arte

Madrid

Vizuální komunikace, fotografie, grafický design

 5.

Escuela Superior de Diseño de Aragón

Zaragoza

Malba, design

 6.

Escuela de Arte San Telmo

Málaga

Grafický design, produktový design, interier design 

 7.

EAAI DISENO

Granada

Vizuální komunikace, grafický design

 8.

Escuela de arte Mateo Inurria

Córdoba

Graphic, Design, Photography

9. EADSC Escola d'Arts i Disseny de Sant Cugat      Barcelona

Grafický design,

 
Ilustrace, animace
10. EASDO Escuela De Arte Y Superior De Diseño      Orihuela                  Design
 

ITÁLIE

 

 

 11.

Accademia di Belle Arti

Neapol

Umění a design

 12.

Academia di Belle Arti

Maserata

Malba, vizuální umění, design

 13.

ABA

Perugia

Malba, design

 14. Accademia di Belle Arti Di Catania Catania Malba, Design, Grafika, Fotografie, Multimédia
 

DÁNSKO

 

 

 15.

The Royal Danish Academy of Art, School of Visual Arts

København

Malba

 

RAKOUSKO

 

 

 16.

New design university

St. Pölten

Vizuální komunikace, grafický design

 

PORTUGALSKO

 

 

 17.

ESTAL

Lisboa

Vizuální komunikace a grafický design

 

LOTYŠSKO

 

 

 18.

Latvian Academy of Culture

Riga

Grafika, Design, Fotografie

19. Latvian College of Culture at the Latvian Academy of Culture         Riga Malba,Fotografie, Grafický design
 

LITVA

 

 

 20.

Vilnius Academy of Arts

Vilnius

Grafický design, fotografie

Více