Aktuality Institut Studium Přihláška Technické
zabezpečení
Věda, spolupráce, Erasmus+ Dokumenty Kontakty
ART & DESIGN INSTITUT na Facebooku ART & DESIGN INSTITUT na Instagramu ART & DESIGN INSTITUT na YouTube CZ EN


STUDIUM

Předměty

Zde naleznete přehled a informace o všech předmětech vyučovaných na ART & DESIGN INSTITUT.
Více

Systém studia

ART & DESIGN INSTITUT je 1. soukromou vysokou školou uměleckého výtvarného zaměření v České republice, které byl udělen státní souhlas podle § 39 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), a to rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 25. července 2013 Čj. 29988/2013-1.

Více

Profil absolventa

Profil absolventa je profilem umělce 21. století - celá koncepce výuky je koncipována moderně, s reflexí aktuální společenské situace, aniž by přitom byla potlačena umělecká licence každého individua. Škola přitom vytvoří možnost volby každému studentovi, zda se chce věnovat „profesionálnímu umění“, či zda zvolí některou z dalších možností uplatnění svého rozhledu a schopnosti přesahů svých kreativních vizí do každodenní praxe.
Více

Přijímací řízení, školné

Na základě obdržení řádně vyplněné PŘIHLÁŠKY obdrží uchazeč o studium na jím uvedený mail POZVÁNKU k přijímacím zkouškám. Přijímací řízení (II. kolo) proběhne dne 16. ZÁŘÍ 2019 v prostorách ART & DESIGN INSTITUT. Přihlášku zasílejte do 9. ZÁŘÍ.

Více

Půjčka na studium

Školné - využij speciální nabídku - zvýhodněná studentská PŮJČKA pro studenty ADI.

Více

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří se bude konat v pondělí 3. 6. 2019 od 10:00 hodin. Individuální návštěvy školy je třeba předem domluvit emailem.

Více