Aktuality Institut Studium Přihláška Technické
zabezpečení
Věda, spolupráce, Erasmus+ Dokumenty Kontakty
ART & DESIGN INSTITUT na Facebooku ART & DESIGN INSTITUT na Instagramu ART & DESIGN INSTITUT na YouTube CZ EN BcA. in CZECH or ENGLISH


Systém studia

ART & DESIGN INSTITUT je 1. soukromou vysokou školou uměleckého výtvarného zaměření v České republice, které byl udělen státní souhlas podle § 39 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách  a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), a to rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 25. července 2013  Čj.  29988/2013-1, dále dne 10. března 2020 pod Čj. NAU-527/2019-11.

STUDIJNÍ PROGRAM A OBOR

ART & DESIGN INSTITUT nabízí jednooborový bakalářský studijní program VÝTVARNÉ UMĚNÍ. Výuka probíhá v českém jazyce, se standardní dobou prezenčního studia 3 roky.

TITUL

Absolvent bakalářského studijního programu obdrží akademický titul bakalář umění - BcA. (Bachelor of arts)  umístěný před jménem. Tento titul – stejně jako vzdělání dosažené na ART & DESIGN INSTITUT - jsou mezinárodně platnými.

Současně podle zákona obdrží také Dodatek k diplomu (Diploma Supplement) – dokument, rekapitulující údaje o absolvovaném studijním programu,  přispívající k jeho srozumitelnosti a k akademickému i profesnímu uznání získané kvalifikace na mezinárodní úrovni.

Diploma Supplement je vyhotoven dvojjazyčně  - česky a anglicky. Jeho struktura je v souladu s jednotnou osnovou stanovenou Evropskou komisí, Radou Evropy a organizací UNESCO/CEPES.

ART & DESIGN INSTITUT vydává tento dokument svým absolventům automaticky a zdarma.

KREDITNÍ SYSTÉM

Celý studijní program je vymezen Studijním plánem. Pro získání bakalářského titulu musí každý student ART & DESIGN INSTITUT splnit kompletní Studijní plán (180 kreditů) – absolvováním každého předmětu nebo jeho uznáním. Podrobný rozpis kreditů je uveden v akreditovaném vzorovém rozvrhu - poskytneme na vyžádání.

Používaný kreditový systém i klasifikační stupnice je kompatibilní s European Credit Transfer System (ECTS), umožňujícím mobilitu studentů v rámci evropských vzdělávacích programů.

 

Zpět