Aktuality Institut Studium Přihláška Technické
zabezpečení
Věda, spolupráce, Erasmus+ Dokumenty Kontakty
ART & DESIGN INSTITUT na Facebooku ART & DESIGN INSTITUT na Instagramu CZ EN


Přijímací řízení, školné

Přijímací řízení

Na základě obdržení řádně vyplněné PŘIHLÁŠKY obdrží uchazeč o studium na jím uvedený mail POZVÁNKU k přijímacím zkouškám. Přijímací řízení proběhne dne 22. BŘEZNA 2019 v prostorách ART & DESIGN INSTITUT. Přihlášku zasílejte do 15. BŘEZNA 2019.

Přijímací řízení se bude skládat z:

  1. prezentace přineseného vlastního díla před komisí (minimálně 5) dle zaměření studenta - malba, fotografie, počítačová grafika, apod. - může být i mix

  2. písemného testu obecných znalostí souvisejících se zaměřením školy

  3. osobního pohovoru

Poplatek za přijímací řízení činí 500,- Kč (v 1 papírové bankovce), který uchazeč zaplatí při registraci v místě konání – sídle ART & DESIGN INSTITUT.

  • Uchazeč o studium předloží originál – či ověřenou kopii maturitního vysvědčení
  • Uchazeči, kteří absolvovali předchozí vzdělání na zahraniční škole, předloží úředně ověřený doklad o uznání předchozího vzdělání (nostrifikaci)
  • Studenti přijatí z právě končících maturitních ročníků předloží doklad o ukončení SŠ po absolutoriu, jako jednu z podmínek samotného zápisu

 

Školné (6 583,- Kč/měsíc...)

Pro ak. rok 2018/2019 je při jednorázové platbě školné              79 000,- Kč za celý akademický rok (pro nově přijaté studenty)

ADI umožňuje platbu ve 2 splátkách - každá splátka činí             42 000,- Kč / 1 splátka

Celoroční školné datum úhrady do 1.8.2018* 79 000,- Kč
1. splátka               datum úhrady do 1.8.2018* 42 000,- Kč
2. splátka               datum úhrady do 31.1.2019 42 000,- Kč

Uhrazením školného se rozumí den připsání částky na účet ADI č. 7077777389/0800 (Česká spořitelna, a.s., Štefánikova 17, 150 00 Praha 5)

Pro zahraniční platby: Swift GIBACZPX, IBAN CZ0608000000007077777389

Do poznámky pro příjemce zadejte JMÉNO STUDENTA.

Studenti, kteří budou přijati v zářijovém termínu přijímacího řízení, jsou povinni zaplatit školné k datu 28. září 2018.

Zpět