Aktuality Institut Studium Přihláška Technické
zabezpečení
Věda, spolupráce, Erasmus+ Dokumenty Kontakty
ART & DESIGN INSTITUT na Facebooku ART & DESIGN INSTITUT na Instagramu ART & DESIGN INSTITUT na YouTube CZ EN BcA. in CZECH or ENGLISH


Přijímací řízení, školné

Přijímací řízení

Přihlášku zasílejte do 5. září 2022. Přijímací řízení se bude konat 12. září 2022

V případě, že se nemůžete dostavit v zářijový termín či nejste v ČR, je možný po předchozí dohodě na recepce@adi.cz mimořádný online termín přijímacího řízení 10. června. 2022.

Přijímací řízení se bude skládat z:

  1. prezentace přineseného vlastního díla před komisí (minimálně 10) dle zaměření studenta - malba, fotografie, počítačová grafika, apod. - může být i mix

  2. písemného testu obecných znalostí souvisejících se zaměřením školy

  3. osobního pohovoru

Poplatek za přijímací řízení činí 500,- Kč (v 1 papírové bankovce), který uchazeč zaplatí při registraci v místě konání – v sídle ART & DESIGN INSTITUT.

  • Uchazeč o studium předloží kopii maturitního vysvědčení (Studenti přijatí z právě končících maturitních ročníků předloží doklad o ukončení SŠ po absolutoriu, jako jednu z podmínek samotného zápisu.)
  • Uchazeči, kteří absolvovali předchozí vzdělání na zahraniční škole, předloží úředně ověřený doklad o uznání předchozího vzdělání (nostrifikaci)

 

Školné 

2. splátka (ak. rok 2021/2022)              datum úhrady do 31.1.2022  

 

Pro nové studenty nastupující v ak. roce 2022/2023 je při jednorázové platbě školné              89 000,- Kč za celý ak. rok 

ADI umožňuje platbu ve 2 splátkách - každá splátka činí                                                         47 000,- Kč / 1 splátka

Celoroční školné datum úhrady do 1.8.2022 89 000,- Kč
1. splátka               datum úhrady do 1.8.2022 47 000,- Kč
2. splátka               datum úhrady do 31.1.2023 47 000,- Kč
 

Uhrazením školného se rozumí den připsání částky na účet ADI č. 7077777389/0800 (Česká spořitelna, a.s., Štefánikova 17, 150 00 Praha 5)

Pro zahraniční platby: Swift GIBACZPX, IBAN CZ0608000000007077777389

Do poznámky pro příjemce zadejte JMÉNO STUDENTA.

 

Studentská víza

UPOZORNĚNÍ pro studenty z UKRAJINY – informace o bezproblémových vízech

Ministerstvo zahraničních věcí Česke reoubliky sděluje:

"Občané Ukrajiny mohou v ČR okamžitě studovat - nepodávají žádost o dlouhodobý pobyt, je jim je udělována dočasná ochrana, která umožňuje začít studovat, pracovat nebo vykonávat jinou činnost. Zařazení do Režimu student není potřeba, je jim vydáván jiný pobytový titul přímo na území ČR. Občané Ruska a Běloruska aktuálně o víza žádat nemohou, vízová činnost pro ně byla usnesením vlády České republiky zastavena. Jde o jedno z restriktivních opatření, která Česká republika přijala v reakci na vojenskou agresi Ruska a Běloruska na území Ukrajiny."

Zpět