Aktuality Institut Studium Přihláška Technické
zabezpečení
Věda, spolupráce, Erasmus+ Dokumenty Kontakty
ART & DESIGN INSTITUT na Facebooku ART & DESIGN INSTITUT na Instagramu ART & DESIGN INSTITUT na YouTube CZ EN


Dějiny umění

předmět DĚJINY UMĚNÍ
 
přednášející, zkoušející Docent PhDr. Jiří Vaněk, CSc.
 

stručná anotace

V průběhu studia se studentovi dostane kvalitního, uceleného přehledu z oblasti světových i českých dějin výtvarného umění. Cílem je podpořit jeho individuální přístup k umění, schopnost přemýšlet o dějinách umění nikoli jako o určitém daném souboru faktů, ale jako o živé tradici. Student by měl překročit obvyklý rámec dějin umění a začít rozumět dějinám umění jako tvůrčímu procesu, který spoluutváří lidskou civilizaci. Dějiny umění a kulturní tradice by se měly stát součástí jeho vizuální paměti a být inspirativní a podnětné pro jeho vlastní uměleckou tvorbu. Předmět se snaží ukázat studentovi oblast umění v těsném sepjetí s jednotlivými dějinnými etapami, v nichž soudobá díla vznikala, kdy umění bylo ovlivněno významnými událostmi a samo naopak k nim přispívalo – a tak tomu bylo a je do dnešních dnů - proto je oblast kultury, oblast tvorby tak důležitou v každém společenském uskupení. V tomto předmětu poodhalí student celou řadu skutečností, které zrod nejvýznamnějších uměleckých děl provázely, samozřejmě s detailním seznámením s hlavními představiteli jednotlivých směrů. Absolvent tohoto předmětu by měl pochopit sám sebe jako individuální tvůrčí osobnost žijící a tvořící v rámci společné evropské kultury. Součástí přednášek budou semináře s aktivní účastí studentů, společné návštěvy důležitých tuzemských i zahraničních přehlídek současného i klasického umění.

 
osnova předmětu 1. semestr 1. Člověk tvůrce kultury - vztah umění, kultury a civilizace
2. Zapečetěné zprávy: úvod do psychologie tvorby a úvod do analýzy a interpretace uměleckého díla
3. Počátky umění v pravěku a umění přírodních národů (paleolit, neolit doby kovů, megalitické stavby…)
4. Doba písma: Starověké civilizace (řecká a římská období…)
2. semestr 5. Křesťanství a středověké umění (raně křesťanské, byzantské, karolinské, otonské, románské umění…)
6. Není humanismus – jako humanismus
7. Nová doba – reformace a protireformace - tradice a pokrok jako dva hybné faktory dějinného procesu
3. semestr 8. Umění baroka v Čechách a na Moravě – význam a důsledky protireformace v českých zemích, genius loci
9. Osvícenecká a romantická koncepce humanismu (francouzská revoluce…)
4. semestr 10. Realismus a idealismus moderního člověka (impresionismus, symbolismus, art deco…)
11. Lesk a bída modernismu (expresionismus, kubismus, futurismus, surrealismus…)
12. Soumraky a svítání moderny (existence a transcendence, minimalismus, performance, happening…)
13. Česká scéna – hledání identity – historický přehled (válečné skupiny, socialistický realismu, poválečný surrealismus…)

Zpět