Aktuality Institut Studium Přihláška Technické
zabezpečení
Věda, spolupráce, Erasmus+ Dokumenty Kontakty
ART & DESIGN INSTITUT na Facebooku ART & DESIGN INSTITUT na Instagramu ART & DESIGN INSTITUT na YouTube CZ EN


Intermediální ateliér

předmět INTERMEDIÁLNÍ ATELIÉR
 
přednášející, zkoušející doc. MgA. Irena JŮZOVÁ
 
odborní asistenti MgA. Irena Křivánková
 
 

stručná anotace

Intermediální ateliér – jak je již z jeho názvu patrno – představuje ve své tvorbě průchod všemi médii, od primární analýzy jednotlivých vstupů - až do finální syntézy zajímavých solitérů či kompozic.   Studenti nejsou nuceni věnovat se jediné výtvarné disciplíně, ale ve volném pohybu mezi médii nacházejí optimální formu a způsob pro vyjádření svého uměleckého záměru. Ateliér nabízí možnosti experimentálních a inovátorských přístupů a zpracování. Intermédia jako volný pohyb mezi médii, tzn. že studenti nejsou nuceni věnovat se jediné výtvarné disciplíně, ale hledají způsob pro vyjádření svého pocitu. Intermédia propojují ve své podstatě kombinace různých technik, žánrů a stylů.

V ateliéru Intermédií se studenti naučí přistupovat k zadáním se širokým spektrem možných realizací, v nichž mají možnost si vytvořit svoji individuální uměleckou výpověď – v kresbě a malbě, digitální grafice, fotografickém výrazu, tvorbě trojrozměrných objektů, kinetických modelů, apod. Studenti se zde naučí nejen používat různé umělecké techniky a výrazové prostředky, ale především si je cíleně volit pro dosažení optimálního výsledku.

Často se jedná o trojrozměrná díla, významné jsou interaktivní modely nebo instalace kombinované s videem či světlem. Hlavní myšlenka je hledání nového interpretačního a výrazového prostředku / prostoru. Tento prostor si definuje každý student samostatně a individuálně. Důraz je kladen na originalitu výrazového ztvárnění každého jednotlivce. Studenti jsou také nuceni uvažovat o nezvyklých propojeních jednotlivých materiálů a způsobů jak s nimi nakládat.

Po absolvování tříletého studia  si studenti osvojí nejen řadu praktických tvůrčích postupů, ale především hluboké porozumění struktuře díla a zbaví se řady předsudků, které sebou tradiční chápání tvůrčího procesu samotného přináší. S takovým vybavením pak mohou absolventi působit jako přímí kreativci i jako manažeři nejrůznějších tvůrčích aktivit, včetně schopnosti teoretických reflexí.

 
osnova předmětu 1. semestr 1) Kresba, zátiší, drapérie - kopie starých i současných mistrů
2) Základ hyperrealistické malby
  3) Linořez, suchá jehla
  4) Adobe Photoshop
  5) Minutový videofilm
  6) Projekt – instalace
2. semestr 7) Kresba živé figury
8) Akvarel, tempera
  9) Digitální kresba a malba na tabletu
  10) Práce s digitálním obrazem a zvukem, fotografií, malbou nebo intermediální až prostorovou tvorbou
3. semestr 11) Kinetický model
12) Videoinstalace
  13) Světlený a zvukový projekt
  14) Adobe Flash
4. semestr 15) Interaktivní objekt – objekt, socha, video, instalace
16) Projekt - instalace - kinetický objekt
  17) Galerijní praxe – základy kurátorské činnosti
  18) Editory pro 3D modelování a animaci, fotografování digitální, vizuální studia
5. semestr 19) Propagace a realizace závěrečných bakalářských prací studentů
  20) Práce na dílčích projektech
6. semestr 21) Tvorba a obhajoba bakalářské práce

 

Zpět