Aktuality Institut Studium Přihláška Technické
zabezpečení
Věda, spolupráce, Erasmus+ Dokumenty Kontakty
ART & DESIGN INSTITUT na Facebooku ART & DESIGN INSTITUT na Instagramu CZ EN


Fotografie

předmět FOTOGRAFIE
 
přednášející, zkoušející, cvičící Profesorka   prof. Mgr. Milota HAVRÁNKOVÁ
Docent         doc. Miro ŠVOLÍK
MgA. Aneta VAŠATOVÁ
 
 

stručná anotace

Specifikem předmětu je užitá a volná tvorba s využitím techniky – fotografického přístroje. Na studenta tak budou kladeny vysoké nároky ve sféře nejen schopnosti umělecké kreativity, ale také schopnosti dokázat posoudit výsledný efekt své práce ještě před jejím vznikem. 

Od uchazeče se předpokládá nadání, pohotovost, originální přemýšlení, jistý technický talent a pracovitost. Student se naučí práci s technikami, barevným spektrem, instalacemi objektů, typy fotografických děl v jejich finálním použití. Vytříbí se mu cit pro kompozici, práci se světlem, perspektivou a proporcemi, budeme rozvíjet kreativní řešení výsledného obrazu.

Věnovat se bude pod dohledem předních fotografických umělců i umělecké fotografii; důraz bude kladen na praktické využití – spolupráci s reklamními agenturami, médii, PR agenturami, stejně jako významnými společnostmi, které ve své práci – ať již k propagaci, či přímo pro svoji činnost fotografického specialisty využívají. Student tak získá kvalitní informace pro svoje budoucí uplatnění, dokáže pak nabídnout svoje díla zcela v souladu s požadavky pracovního trhu.

Bude již jen jeho volbou, zda se stane nezávislým umělcem, či profesionálem v relaci reklamních agentur, art directoringu, práce v tiskových a  AV mediích. Dalším záměrem je připravit studenta pro kariéru typu „free-lance“, tedy kvalitního odborníka na obrazové zpracování, tzv. na „volné noze“, najímaného na  konkrétní úkoly.

 
osnova předmětu 1. semestr 1. Základní úpravy fotografií s Adobe Photoshop
2. Práce v ateliéru - zátiší a portrét v ateliéru
  3. Fotografie architektury, interiér a exteriér
  4. Kompozice, různé technické cvičení a varianty svíceni
  5. Konceptuální fotografie, příběh, prof. Milota Havránková
  6. Dějiny fotografie
  7. Výstavní soubor na volné téma
2. semestr 8. Pokročilé úpravy fotografií v prostředí Adobe Photoshop
9. Autoportrét I., portrét
  10. Fotografická reportáž
  11. Titulní stránky časopisů, téma kultura, umění, hobby, …(text a Photoshop)
  12. Light painting, kreslení světlem
  13. Různé reklamní cvičení a varianty svícení
  14. Dějiny fotografie
  15. Konceptuální fotografie, příběh, prof. Milota Havránková
  16. Výstavní soubor na volné téma
3. semestr 17. Práce ve Photoshopu a analogová fotografie
18. Autoportrét II.,
  19. Fotografický akt a práce s modelem
  20. Kontrasty ve fotografii, prof. Štěpán Grygar
  21. Nalezená zátiší, prof. Štěpán Grygar
  22. Vlastní prezentace své tvorby před kolektivem
  23. Dějiny fotografie
  24. Výstavní soubor na volné téma
4. semestr 25. Reklamní fotografie, sklo a kov, post produkce
  26. Módní fotografie
  27. Objektivní a subjektivní fotografie architektury I., prof. Štěpán Grygar
  28. Objektivní a subjektivní fotografie architektury II. prof. Štěpán Grygar
  29. Povinná stáž (např. vydavatelství, reklamní agentura, galerie, tv, …)
  30. Vlastní prezentace své tvorby před kolektivem
  31. Dějiny a současné tendence ve fotografii
  32. Výstavní soubor na volné téma
5. semestr 33. Zpracovávání Bc práce
34. Objektivní a subjektivní fotografie krajiny
  35. Soubor fotografií ve formě kalendáře, leporela, …
  36. Dějiny a současné tendence ve fotografii
  37. Výstavní soubor na volné téma
6. semestr 38. Finalizace diplomové práce
39. Dějiny a současné tendence ve fotografii
  40. Výstavní soubor na volné téma
  41. Obhajoba teoretické a praktické BcA. práce

 

Zpět